INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Az Egervári László Általános Iskola elérhetőségei:

8913 Egervár, József Attila út 3.

Nyitvatartási ideje 07:00-18:00 óra

Telefon: 0692/564-022

Email-cím: iskola@altisk-egervar.edu.hu

Honlap: https://egervarsuli.edu.hu  

Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola.

· 1-6. évfolyamon napközi foglalkozás

 · Reggel 07 órától ügyeletet, a hazafelé induló buszokhoz pedagógus kíséretet biztosítunk.

· Tiszta, világos, jól felszerelt, felújított, korszerű környezet

· Képzett és felkészült pedagógusok

· Nyitott, rugalmas gondolkodás

 · Korszerű nevelési és oktatási módszerek

· Komplex Alapprogram és alprogramjai bevezetése 2019. szeptember 02-től                            

· Informatika tanítása 4. osztálytól

· Német- vagy angol nyelv oktatása 4. osztálytól.

· Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése gyógypedagógus segítségével

· Felzárkóztatás, tehetséggondozás, fejlesztő foglalkozások

 · Úszásoktatás

 · Leány kézilabda

· Fiú labdarúgás

 · Énekkar, furulya

· Nyári táborok

 · Iskolai könyvtár

· Szélessávú Internet hozzáférés, Wi-Fi

· Ünnepélyek, megemlékezések

· Szabadidős foglalkozások: Könyvtár, Komplex Alapprogram alprogramjai, Logopédia, Gyógypedagógia Fejlesztő foglalkozás, Leány kézilabda, Fiú labdarúgás, Énekkar, Rajzszakkör, Furulya szakkör, Gyógytestnevelés, Magyar előkészítő, Német előkészítő, Matematika előkészítő, Robotika szakkör

Iskolánkban 2019. szeptember 02-től bevezetésre került a Komplex Alapprogram, melynek jelmondata: „Tanulni élmény!”. Sikeres iskolai bevezetése magával hozza az élményalapú tanulást, ami az Élménysuliban valósul meg. A program központi eleme a tanulók aktív tanórai részvételének támogatása, amely a pozitív élményeken keresztül valósul meg. A tanulók komfortérzetét az élményszerűség, a játékos tanulási szituációk, a kisebb vagy más jellegű terhelés, a sikerélmény, az iskolai eredményesség emelkedése javítja.

Az Élménysuli bevezetése együtt jár az intézmények szervezeti megújulásával, valamint az ott tanító pedagógusok módszertani kultúraváltásával. A tanítás folyamatában kiemelt hangsúlyt fektetünk a személyre szabott fejlesztésre, a kreatív és problémamegoldó gondolkodás előtérbe helyezésére, a kommunikáció, a beszéd és a kérdéskultúra fejlesztésére, a tanulói státuszkezelésre és a személyiségfejlesztésre.

A módszertan alkalmazásának várható eredményei:

Szülőként mindenki a legjobbat szeretné gyermekének valamint azt is, hogy jól érezze magát az iskolában. Nem is lehet más a célunk, mint hogy együtt olyan közösséget építsünk, ahol a gyermekek nap mint nap pozitív élményekkel gazdagodhatnak, ahol nem a nap végét, hanem az elejét várják.

Az Élménysuli keretrendszerére és tanítási-tanulási stratégiájára öt alprogram épül, melyek szerves részei az iskola mindennapjainak és a tanulók képesség-és készségfejlődését szolgálják.  Az Élménysuliban ezeket a célokat valósítjuk meg korszerű pedagógiai eszközökkel, módszerekkel és képességfejlesztő alprogramokkal:

Az alprogramok mellett a délutáni időszakban van lehetőség az un. „Te órád” a diák által választott, érdeklődéséhez igazított foglalkozáson való részvételre. Heti több alkalommal a tanítás ráhangolódó foglalkozással kezdődik, melyek tartalma az aktuális iskolai, a tanulókat érintő eseményekhez kapcsolódik.

A 2020/2021-es tanév végéig befejeződik iskolánk teljes külső és belső felújítása, mely a következő tevékenységeket foglalja magában:

  • tornaterem felújítása
  • udvar, parkoló kialakítása, térkövezése
  • teljes energetikai felújítás: fűtés, világítás
  • új épületszárny építése, mely magában foglalja: szaktantermek (kémia, technika, informatika), könyvtár, az étkező és melegítőkonyha megújulását, újabb vizesblokk kialakítását
  • a teljes épületegyüttes szigetelése, színezése
  • festés, járólapozás, műanyagpadló burkolás az egész épületben
  • folyósóra nyíló, és bejárati ajtók cseréje
  • pályázat útján folyamatban van iskolabútorok és oktatási eszközök beszerzése